Linki

 • Watykan
  Watykan
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Zakup mieszkania

Kto może kupić mieszkanie?

Obcokrajowcy posiadający regularne pozwolenie na pobyt ze względu na pracę, rodzinę lub mający kartę pobytu, mogą kupić mieszkanie na tych samych zasadach jak obywatele włoscy.

W przypadku nabycia pierwszego mieszkania istnieje ulga podatkowa (na rejestr, hipotekę i podatek IVA).

Jakie dokumenty należy podpisać przy zakupie mieszkania?

 • Propozycję zakupu, w której blokowana jest cena ustalona i zostaje podpisana propozycja definitywna, nieodwołalna i potwierdzona zaliczką.
 • Obietnica sprzedaży lub ugoda, kontrakt wstępny, który zobowiązuje strony do podpisania umowy o kupnie-sprzedaży, ustalając datę, jeśli nie jest możliwe natychmiastowe jego podpisanie. Przy podpisaniu kontraktu wstępnego nie jest obowiązkowe wpłacanie zaliczki.
 • Akt jawnej sprzedaży, umowa kupno-sprzedaż, która ma za podmiot zmianę własności, zawierana jest przed notariuszem w obecności sprzedającego i nabywającego i wydana publicznie.

Co to jest pożyczka?

Jeżeli nie posiadasz całej kwoty potrzebnej na zakup mieszkania, możesz starać się o pożyczkę bankową. Bank udzielający pożyczki zaciąga jako gwarancję dotrzymania warunków, hipotekę na mieszkanie. Hipoteka jest formą, która pozwala bankowi w przypadku niespłaconych rat sprzedaż lokalu i odzyskanie pożyczonych pieniędzy.

Przy zakupie pierwszego mieszkania można starać się o pożyczkę długoterminową, która przewiduje niższe odsetki w porównaniu z innymi rodzajami pożyczek bankowych.

Uwaga przed zakupem mieszkania należy upewnić się w banku, czy spełnia się niezbędne warunki do otrzymania pożyczki mieszkaniowej.

Do otrzymania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej bank wymaga gwarancji:

 • deklaracji dochodowej;
 • wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe;
 • gwarancji osobistych i majątkowych;

Główne warunki jakie powinny być ujęte w kontrakcie pożyczki mieszkaniowej to:

 • w jakim czasie nastąpi spłata pożyczki (max 30 lat), biorąc pod uwagę wiek anagraficzny petenta;
 • jaka jest stopa procentowa (maksymalna stawka odsetek jest ustalona prawnie, aby zapobiec lichwiarstwu);
 • ile wynosi rata i jaki będzie harmonogram spłat pożyczki, oczywiście rata musi być odpowiednia do wysokości dochodów petenta;
 • jakie poniesie się koszty w przypadku przedwczesnego zamknięcia pożyczki.

Przy zakupie mieszkania ponosi się następujące koszty:

 • opłata rejestru;
 • jeśli nieruchomość została zakupiona od przedsiębiorstwa budowlanego, należy zapłacić podatek (IVA);
 • opłata hipoteczna;
 • opłata katastralna;
 • koszty notarialne dotyczące sporządzenia umowy kupna – sprzedaży jak i przydzielenia pożyczki.

Uwaga! Proszę pamiętać, że ten artykuł nie jest poradą prawną i został on napisany w celach wyłącznie informacyjnych.