Linki

 • Watykan
  Watykan
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Plac Navona
  Plac Navona

Permesso di soggiorno

Obywatele wszystkich państw UE mogą przebywać na terenie Włoch do trzech miesięcy bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności, pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego).

Jeżeli osoba przebywa dłużej jak trzy miesiące ma obowiązek zgłosić się do Anagrafe (Urząd Ewidencji Ludności) w Urzędzie Miasta w miejscu swojego zamieszkania.

Kto może przebywać we Włoszech dłużej jak trzy miesiące?

1.Obywatele Unii Europejskiej

A). zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Włoch;

B). studiujący lub uczestnicy kursów językowych;

C). posiadający wystarczające środki utrzymania, aby nie stanowić podczas swojego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;

D). członek rodziny osoby pracującej na terenie Włoch (np. żona, mąż, dzieci do lat 21, rodzice)

2. Emigrant będący rodziną obywatela Unii Europejskiej (np. żona, mąż, dzieci do lat 21)

Jak się zameldować?

Należy zgłosić się do Ufficio Anagrafe del Comune (Urzędu Ewidencji Ludności) odpowiedniego do miejsca zamieszkania z następującymi dokumentami: