Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Watykan
  Watykan

Carta d’identità

Dowód osobisty (Carta d'identità) jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i jest wydawany od ukończenia 15 roku życia. Carta d’identità jest ważna przez pięć lat, po czym należy ją odnowić. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa się wnioskodawcy. Wniosek należy złożyć we właściwym (w zależności od miejsca zameldowania) Urzędzie Ewidencji Ludności (Ufficio dell'anagrafe).

Potrzebne dokumenty:

 • 3 jednakowe i aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy z widocznym lewym uchem.
 • pozwolenie na pobyt (permesso di soggiorno);
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (modulo di richiesta);

Dla Nieletnich dowód osobisty może być wydany dzień po ukończeniu 15 roku życia. Nieletni składają wniosek w obecności jednego z rodziców (rodzic powinien posiadać dokument tożsamości i pozwolenie na pobyt) w Ufficio dell'anagrafe wraz z w/w dokumentami.

Koszt

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Kiedy należy odnowić dowód osobisty?

 • na 180 dni przed upływem terminu ważności;
 • z powodu zmiany stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania;
 • jeżeli dokument został skradziony lub zagubiony;
 • z powodu zmiany następujących danych: imienia, nazwiska, otrzymania obywatelstwa włoskiego;
 • z powodu zniszczenia: należy podpisać odpowiednie oświadczenie przygotowane przez Anagrafe;

Ważne!

Jeżeli stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobiste złożenie wniosku w Ufficio dell'anagrafe, może on skorzystać z usługi „Servizi Anagrafici a Domicilio”. Osoba trzecia (pełnoletnia) składa wypełniony wniosek i podpisuje dokument wydany przez  Ufficio dell'anagrafe, w którym poświadcza problemy zdrowotne wnioskodawcy. Następnie pracownik  Anagrafe osobiście przekazuje wnioskodawcy dowód osobisty w miejscu zamieszkania wskazanym we wniosku.

Zobacz także:

Permesso di soggiorno

Codice fiscale

Patente di guida

Libretto/Tessera sanitaria

Uwaga! Proszę pamiętać, że ten artykuł nie jest poradą prawną i został on napisany w celach wyłącznie informacyjnych.