Linki

 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Załatwiamy dokumenty

Na mocy przepisów obowiązujących od 11 kwietnia 2007 roku, dla obywateli państw UE wymóg uzyskania pozwolenia na pobyt zostaje zastąpiony obowiązkiem meldunkowym w gminie zamieszkania. Dotychczas taki meldunek uzyskiwało się na podstawie otrzymanego wcześniej prawa pobytu (na prawo pobytu, wydawane przez policję, czekało się nawet kilka miesięcy). Dzięki przepisom procedura legalizacji pobytu obywateli polskich oraz tych z pozostałych krajów Unii została znacznie uproszczona i usprawniona. Wpis do rejestru osób zameldowanych mogą uzyskać obywatele państw UE, ich małżonkowie, zarejestrowani prawnie partnerzy oraz pozostające na utrzymaniu któregokolwiek z nich dzieci (do 21. roku życia) oraz rodzice.

Warunkiem uzyskania wpisu w urzędzie gminy jest przedłożenie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, albo też posiadanie środków pozwalających na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Można również przedstawić zaświadczenie o podjęciu nauki. W chwili złożenia wniosku o zameldowanie, wydawane będzie potwierdzenie, stanowiące odpowiednik dotychczasowego pozwoleniu na pobyt. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców danej gminy, można będzie otrzymać włoski dowód osobisty. Obywatele Unii Europejskiej przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Włoch przez pięć lat, uzyskają automatycznie prawo stałego pobytu.

Permesso di soggiorno