Linki

 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Watykan
  Watykan
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Zwiedzanie miasta

Zwiedzanie miasta – La visita della città

Przepraszam, jak dojść do ulicy/do placu? Mi scusi [skuzi ], come [kome] si va in vìa/in piazza [piacca]?

Przepraszam, szukam tego adresu. Mi scusi [skuzi ], cerco [czerko] questo indirizzo [indiricco].

Proszę pokazać mi, gdzie to jest na planie miasta. Mi fàccia [faczczia] vedere sulla pianta dove si trova.

Czy to daleko stąd? È lontano da qui?

Czy dojdę tam na piechotę? Ci [czi ] si può arrivare a piedi?

Czy trzeba jechać metrem/autobusem/tramwajem? Bisogna [bizonnia] prèndere la metropolitana/l’àutobus/il tram?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy? Dov’è la fermata dell’àutobus/del tram più vicina [wiczina]?

Gdzie jest stacja metra? Dov’è la stazione [stacjone] della metropolitana?

W którą stronę mam iść? In che [ke] direzione [direcjone] devo andare?


Vada dritto e al pròssimo incròcio [inkroczio] giri [dżiri] a destra/a sinistra. Proszę iść prosto i na następnym skrzyżowaniu skręcić w prawo/ w lewo.

Bisogna [bizonnia] andare nella direzione [direcjone] opposta. Trzeba iść w przeciwnym kierunku.

Bisogna [bizonnia] prèndere la prima a destra. Trzeba skręcić w pierwszą przecznicę w prawo.

Środki komunikacji miejskiej - I mezzi di trasporto urbano

Gdzie mogę kupić bilet tramwajowy/autobusowy/na metro? Dove posso comprare il biglietto [biljetto] per il tram/per l’àutobus/per la metropolitana?

Proszę dwa bilety. Mi dìa due biglietti [biljetti ].

Czy bilety czasowe/dzienne? Ci [czi ] sono biglietti [biljetti ] orari/giornalieri [dżiornalieri ]?

Czy jest abonament tygodniowy? C’è [cze] un abbonamento settimanale?

Proszę o bilet miesięczny. Mi dìa l’abbonamento/la tèssera mensile, per favore.

Jaką linią dojadę do...? Che [ke] lìnea devo prèndere per...?

Gdzie znajdę plan metra? Dove trovo la pianta della metropolitana?

Czy automaty biletowe? Ci [czi ] sono i distributori automàatici [automaticzi] di biglietti [biljetti ]?

Czy tym autobusem dojadę do...? Questo àutobus va a...?

Jakim autobusem dojadę do...? Quale àutobus va a...?

O której jest pierwszy/ostatni autobus do...? A che [ke] ora c’è [cze] il primo/l’ùltimo àutobus per...?

Na którym przystanku mam wysiąść? A che [ke] fermata devo scèndere [szendere]?

Ile jest przystanków do...? Quante fermate ci [czi ] sono fino a...?

Przepraszam, czy pan teraz wysiada? Scusi [skuzi ], scende [szende] adesso?

Przepraszam, muszę wysiąść. Permesso, devo scèndere [szendere].

Gdzie jest postój taksówek? Dov’è il postèggio [postedżdżio] dei tassì?

Proszę pod ten adres. Mi porti a questo indirizzo [indiricco].

Proszę na stację. Mi porti alla stazione [stacjone].

Czy weźmie pan ten bagaż? Mi prende questo bagàglio [bagallio], per favore?

Proszę się zatrzymać. Si fermi, per favore.

Proszę na mnie chwilę zaczekać. Mi aspetti un àttimo.

Ile płacę? Quant’è?

Gdzie jest biuro turystyczne? Dov’è l’agenzìa [adżencija] turìstica [turistika]?

Jakie najciekawsze miejsca w tym mieście? Quali sono i principali [princzipali ] punti d’interesse in questa città [czitta]?

Czy jakieś wycieczki autokarowe po mieście? C’è [cze] qualche [kualke] giro [dżiro] turistico [turistiko] in pullman per la città [czitta]?

O której zaczyna się wycieczka? A che [ke] ora comincia [kominczia] il giro [dżiro]?


Czy jest przewodnik? C’è [cze] una guida?

Czy mówi po polsku/włosku/angielsku? Parla in polacco [polakko]/in italiano/in inglese?

Gdzie jest galeria sztuki/muzeum? Dov’è la gallerìa d’arte/il museo?

Czy muzeum można zwiedzić z przewodnikiem? Ci [czi] sono delle visite guidate del museo?

O której otwierają muzeum/kościół? A che [ke] ora apre il museo/la chiesa [kiesa]?

Czy ten kościół jest otwarty dla zwiedzających? Questa chiesa [kiesa] è aperta al pùubblico [pubbliko]?

Czy wstęp jest bezpłatny? L’ingresso è libero?

Ile kosztuje wstęp? Quanto costa [kosta] l’entrata?

Czy jest zniżka dla...? C’è [cze] una riduzione [riducjone] per...?

Czy można robić zdjęcia? È permesso fare delle foto?

Gdzie mogę kupić pocztówki? Dove posso comprare delle cartoline [kartoline]?

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami", Hanny Cieśla. Wydawnictwo Haralda G.