Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Watykan
  Watykan
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi

Lekarz, Apteka

U LEKARZA - DAL MEDICO

Mam ostre bóle brzucha/serca. Proszę wezwać pogotowie ratunkowe. Ho [o] acuti [akuti ] dolori alla pància [panczia]/al cuore [kuore]. Chiami [kjami ], per favore, il pronto soccorso [sokkorso].

Jaki jest numer pogotowia ratunkowego? Qual è il nùmero del pronto soccorso [sokkorso]?

Czy jest w pobliżu gabinet lekarski/przychodnia lekarska? C’è [cze] qui vicino [wiczino] un gabinetto mèdico [mediko]/un ambulatòrio?

Lekarz przyjmuje w godzinach... Il mèdico [mediko] riceve [riczewe] dalle... alle...

Czy lekarz może przyjechać do mnie? Il mèdico [mediko] può venire da me?

Di che cosa soffre? Co panu/pani dolega?

Mam katar/kaszel/grypę. Ho [o] il raffreddore/la tosse/l’ influenza [influenca].

Źle się czuję. Sto male.

Tu mnie boli. Mi fa male qui.

Boli mnie gardło/głowa. Ho [o] mal di gola/di testa.

Mam gorączkę. Ho [o] la febbre.

Mam zawroty głowy. Mi gira [dżira] la testa.

Mam biegunkę/zaparcie. Ho [o] la diarrea/la stitichezza [stitikecca].

Mam mdłości. Ho [o] la nàusea.

Zatrułem się. Sono intossicato [intossikato].

Mam kamicę. Ho [o] la calcolosi [kalkolozi ].

Choruję na cukrzycę. Sono diabètico [diabetiko]/diabètica [diabetika].

Ugryzł mnie pies. Mi ha [a] morso un cane [kane].

Skaleczyłem/skaleczyłam się. Mi sono ferito/ferita.

Mam wysokie ciśnienie. Ho [o] la pressione alta.

Jestem w ciąży. Sono incinta [inczinta].

Skręciłem/skręciłam nogę w kostce. Mi sono lussato/lussata la cavìglia [kawilja].

Mam spuchniętą kostkę. La mia cavìglia [kawilja] è gonfia.

Chyba złamałem/złamałam rękę/nogę. Mi sembra d’aver rotto il bràccio [braczczio]/la gamba.

W zeszłym roku miałem/miałam zawał. L’anno scorso [skorso] ho [o] avuto un infarto.

Jestem uczulony/uczulona na... Sono allèrgico [allerdżiko]/allèrgica [allerdżika] a...

Si spogli [spolli ], per favore. Proszę się rozebrać.

Apra la bocca. Proszę otworzyć usta.

Si sdrai. Proszę się położyć.

Respiri forte. Proszę głęboko oddychać.

Le fa male qui? Czy w tym miejscu boli?

Le misuro la pressione. Zmierzę panu/pani ciśnienie.

È alta/bassa. Jest wysokie/niskie.

Bisogna [bizonnia] fare una radiografìa. Trzeba zrobić prześwietlenie.

Bisogna [bizonnia] ingessare [indżessare] la gamba. Trzeba na nogę założyć gips.

Dovrà èssere ricoverato/ricoverata. Trzeba pana/panią skierować do szpitala.

Non è niente di grave To nic poważnego.

Le prescrivo delle medicine [mediczine]. Przepiszę panu/pani lekarstwa.

Le prescrivo delle pasticche [pastikke] per il mal di testa e delle supposte per la febbre. Przepiszę panu/pani tabletki od bólu głowy i czopki na obniżenie gorączki.

Ecco la ricetta [riczetta]. Oto recepta.

Prenda questa medicina [mediczina] prima dei pasti/durante i pasti/dopo i pasti/a digiuno [didżiuno]. Proszę brać ten lek przed jedzeniem/podczas jedzenia/po jedzeniu/na czczo.

Venga da me fra tre giorni [dżiorni ]. Proszę przyjść do mnie za trzy dni.

U DENTYSTY - DAL DENTISTA,

Ile wynosi honorarium, panie doktorze? Quanto le devo, dottore?

Czy mogę dostać pokwitowanie? Posso avere la ricevuta [riczewuta]?

Boli mnie ząb. Mi fa male un dente.

Wypadła mi plomba. Mi è uscita [uszita] l’otturazione [otturacjone].

Czy może pan dać znieczulenie? Può farmi l’anestesìa?


Bisogna [bizonnia] curare questo dente. Ten ząb trzeba leczyć.

Bisogna [bizonnia] fare un’otturazione. Trzeba zaplombować.

Bisogna [bizonnia] estrarre questo dente. Trzeba usunąć ten ząb.

Bisogna [bizonnia] devitalizzare [dewitalidzdzare]. Trzeba usunąć nerw.

Si sciàcqui [sziakui ] la bocca [bokka]. Proszę przepłukać usta.

Apra la bocca [bokka]. Proszę otworzyć usta.

Sputi. Proszę wypluć.

W APTECE - IN FARMACIA

Gdzie jest najbliższa dyżurna apteka? Dov’è la farmacìa [farmaczija] di turno più vicina [wiczina]?

Czy mogę kupić ten lek bez recepty? Posso avere questa medicina [mediczina] senza ricetta [riczetta]?

Mam receptę z Polski. Czy mogę tu zrealizować? Ho [o] una ricetta [riczetta] dalla Polonia. È vàlida qui?

Proszę coś od bólu głowy/na ból żołądka. Vorrei qualcosa [kualkoza] per il mal di testa/di stòmaco [stomako].

Proszę syrop od kaszlu/aspirynę. Vorrei qualche [kualke] sciroppo [sziroppo] per la tosse/dell’aspirina.

Proszę plastry z opatrunkiem/środek dezynfekujący. Vorrei dei cerotti [czerotti ]/un disinfettante.

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami",  Hanny Cieśla. Wyd. Harald G.