Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Watykan
  Watykan
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Navona
  Plac Navona

Dane osobowe

Nome Imię
Cognome [conniome] Nazwisko
Nome dei genitori [dżenitori ] Imiona rodziców
Data di nascità [naszita] Data urodzenia
Luogo di nascità [naszita] Miejsce urodzenia
Sesso Płeć
femminile żeńska
maschile męska
Figli [filli ] Dzieci
Cittadinanza [czittadinanca] Obywatelstwo
Nazionalità [nacjonalita] Narodowość
Stato civile [cziwile] Stan cywilny
coniugato żonaty
coniugata mężatka
cèlibe [czelibe] kawaler
nùbile panna
vèdovo wdowiec
vèdova wdowa
divorziato [diworcjato] rozwodnik
divorziata [diworcjata] rozwódka

Luogo di residenza [rezidenca] Miejsce stałego zamieszkania
Indirizzo [indiricco] Adres

Professione Zawód
Titolo di stùdio Wykształcenie
Nùmero del passaporto Numer paszportu
Jak się pan/pani nazywa? Come si chiama [kjama]?
Nazywam się... Mi chiamo... [kjamo]
Ile ma pan/pani lat? Quanti anni ha [a]?
Urodziłem/urodziłam się 2 marca 1980 roku. Sono nato/nata il 2 marzo [marco] 1980.
Urodziłem/urodziłam się w Warszawie. Sono nato/nata a Varsavia.
Jaki jest pański adres? Qual’è il suo indirizzo [indiricco]?
Mieszkam w Polsce, w Warszawie przy ulicy... mieszkania... Àbito in Polònia, a Varsavia in via... interno...
Gdzie pan/pani pracuje? Dove lavora?
Pracuję w biurze/na uniwersytecie/w szpitalu. Lavoro in ufficio [ufficzio]/all’Universita/in ospedale.
Jestem sekretarką/pielęgniarką. Sono segretària/infermiera.
Czy ma pan/pani dzieci Ha [a] figli [filli ]?

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami" Hanny Cieśla. Wydawnictwo Harald G.