Linki

 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Watykan
  Watykan
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Czas i pogoda

CZAS - IL TEMPO

 

Czy masz czas? Hai [aj ] del tempo lìbero?
Nie mam czasu. Non ho [o] tempo..
Zaraz wracam. Torno sùbito.
Czy to długo potrwa? Quanto tempo dura?
Przyszedłem/przyszłam na czas. Sono venuto/venuta in tempo.
Spóźniłem/spóźniłam się. Sono venuto/venuta in ritardo.
Przyszedłem/przyszłam przed czasem. Sono venuto/venuta in antìcipo [anticzipo].
Spieszę się. Ho [o] fretta.
Często. Spesso.

godzina ora
minuta minuto
sekunda secondo [sekondo]
Przepraszam, która godzina? Scusi [skuzi ], che [ke] ora è/che ore sono?
Jest pierwsza. È l’una.
Jest dziesiąta. Sono le dieci [dieczi ].
Jest pół do trzeciej. Sono le due e mezza [medzdza].
Jest za kwadrans dziewiąta. Sono le nove meno un quarto.
Jest dziesięć po pierwszej. È l’una e dieci [dieczi ].
Jest północ/południe. È mezzanotte [medzdzanotte]/mezzogiorno [medzdzodżiorno].
O której się spotkamy? À che [ke] ora ci [czi ] vediamo?
O trzeciej. Alle tre.
Między piątą a szóstą. Tra le cinque [czinkue] e le sei.
Koło ósmej. Verso le otto.

Jest wcześnie. È presto.
Jest późno. È tardi.
Zegarek się spieszy/późni. L’orològio [orolodżio] va avanti/ indietro.

MIESIĄCE

Jaki mamy miesiąc? Che [ke] mese abbiamo?
Styczeń gennàio [dżennajo]
Luty febbràio
Marzec marzo [marco]
Kwiecień aprile
Maj màggio [madżdżio]
Czerwiec giugno [dżiunnio]
Lipiec lùglio [lullio]
Sierpień agosto
Wrzesień settembre
Październik ottobre
Listopad novembre
Grudzień dicembre [diczembre].
Którego dziś mamy? Quanti ne abbiamo oggi [odżdżi ]?
Dziś mamy 12 stycznia 2004. Oggi [odżdżi ] abbiamo il dòdici [dodiczi ] gennàio [dżennajo] duemilaquattro.
Jest pierwszy lipca. È il primo lùglio [lullio].

DNI TYGODNIA

Jaki dziś jest dzień tygodnia? Che [ke] giorno [dżiorno] della settimana abbiamo oggi [odżdżi ]?
poniedziałek lunedì
wtorek martedì
środa mercoledì [merkoledi ]
czwartek giovedì [dżiowedi ]
piątek venerdì
sobota sàbato
niedziela domènica
W poniedziałek nie pracuję. Lunedì non lavoro.
W czwartek idziemy na koncert. Giovedì [dżiowedi ] andiamo al concerto [konczerto].
Dwa razy w tygodniu chodzę na lekcje włoskiego. Due volte alla settimama vado a lezione [lecjone] d’italiano.
W zeszłym tygodniu poszedłem/poszłam do lekarza. La settimana scorsa [skorsa] sono andato/andata dal mèdico [mediko].
Wyjeżdżam za tydzień. Parto fra una settimana.

PORY ROKU - LE STAGIONI [stadżioni ] DELL'ANNO
wiosna primavera
lato estate
jesień autunno
zima inverno
Wyjeżdżam w zimie na narty. D’inverno vado a sciare [sziare].
Ostatnie lato było bardzo gorące. L’ùltima estate è stata molto calda [kalda].
Wiosną rozpoczynam pracę. A primavera comincio [kominczio] a lavorare

POGODA
Jaka dziś pogoda? Che [ke] tempo fa oggi [odżdżi]?
Pada deszcz. Piove.
Pada śnieg. Nèvica [newika].
Pada grad. Gràndina.
Wieje wiatr. Tira vento.
Jest zimno/gorąco. Fa freddo/caldo [kaldo].
Jest piękna/brzydka pogoda. Fa bel/brutto tempo.
Mamy piękny dzień. È una bella giornata [dżiornata].
Jest słońce. C’è [cze] il sole.
Chmurzy się. Si annùvola.
Rozpogadza się. Si rasserena.
Błyska się. Lampèggia [lampedżdżia].
Grzmi. Tuona.
Jaka jest prognoza pogody? Come [kome] sono le previsioni del tempo?
Pogoda się zmieni. Il tempo cambierà [kambierà].
Będą opady i burze. Ci [czi ] saranno rovesci [roweszi ] e temporali.
Nastąpi wzrost zachmurzenia. Ci [czi ] sarà un aumento della nuvolosità.

Jest wysokie/niskie ciśnienie. La pressione e alta/bassa
Ile jest stopni? Quanti gradi ci [czi ] sono?
Jest 20 stopni powyżej zera. Ci [czi ] sono venti gradi (sopra lo zero) [dzero].
Ociepliło się. La temperatura è aumentata.
Ochłodziło się. Si è raffreddato.

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami", Hanny Cieśla. Wyd. Harald G.