Linki

 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti

Zwroty grzecznościowe

Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]!
Chciałbym... Vorrei..., Mi piacerebbe... [piaczerebbe]
Chciałbym podziękować. Vorrei ringraziare [ringracjare].
Chciałbym przedstawić... Vorrei presentare...
Chętnie! Volentieri!
Co słychać? Come [kome] va?
Co za niespodzianka Che [ke] sorpresa!
Cześć! Ciao! [cziao], Salve!
Czy można wejść? Permesso?
Do jutra! A domani!
Do widzenia! Arrivederci [arriwederczi ].
Do wieczora! A stasera!
Do zobaczenia! A presto!
Dobranoc! Buona notte!
Dobry wieczór! Buona sera!
Dosyć! Basta!
Dzień dobry! Buongiorno [buondżiorno]!
Dziękuję! Grazie [gracje]!
Dziękuję, czuję się dobrze. Grazie [gracje], sto bene.
Dziękuję za pomoc. Grazie [gracje] dell’aiuto.
Gratuluję! Complimenti!
Ile to kosztuje? Quanto costa [kosta] questo?
Jak się masz? Come [kome] stai?
Jestem panu/pani bardzo wdzięczny. Le sono molto grato.
Jestem przeciw! Sono contrario [kontrario]!
Miło mi poznać (pana, panią, ciebie). Piacere [piaczere]!
Najserdeczniejsze życzenia! Tanti auguri
Nie bój się! Non aver paura!
Nie ma za co. Non c’è [cze] di che [ke]. Si figuri. Di niente.
Nie odpowiada mi! Non mi conviene!
Nieważne! Non importa!
Oczywiście! Certo! [czerto], Certamente [czertamente]!
Proszę chwilę zaczekać! Un attimo, per favore!
Proszę pozdrowić ode mnie... Mi saluti....
Proszę usiąść! Si accomodi [akkomodi ]!
Proszę wejść! Avanti!
Przepraszam cię. Scusa [skuza].
Przepraszam pana, panią. Scusi [skuzi ], Signore [siniore], Signora [siniora].
Przepraszam za spóźnienie. Scusi [skuzi ] del ritardo.
Przepraszam, ale muszę już iść! Chiedo [kjedo] scusa [skuza], ma devo proprio andare!
Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Scusi [skuzi ], è libero questo posto?
Przepraszam, że przeszkadzam. Scusi [skuzi ] del disturbo.
Przykro mi! Mi dispiace [dispiacze]!
Serdeczne pozdrowienia! Cordiali [kordiali ] saluti!
Słucham! Dica [dika] pure!
Szkoda! Peccato [pekkato]!
Tak, to prawda! Si, è vero!
To niemożliwe! Impossibile!
To żaden problem! Nessun problema!
Ucałowania! Baci [baczi ]!
Uściski! Abbracci [abbraczczi]!
Witaj! Benvenuto!
Wszystko po staremu. Niente di nuovo.
Z przyjemnością. Con piacere [piaczere].
Źle się czuję. Sto male.
Żegnaj! Addìo!