Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Watykan
  Watykan
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Praca we Włoszech

Urlop chorobowy
Pracownik ma obowiązek o niezwłocznym powiadomieniu pracodawcy o niezdolności do pracy. W ciągu dwóch dni należy przedstawić zwolnienie lekarskie zarówno pracodawcy jak i instytucji ubezpieczeniowej. Osoba upoważniona z Zakładu ubezpieczeniowego jest uprawniona do sprawdzenia faktycznego stanu zdrowia chorego  pracownika. Wizyty zazwyczaj następują w miejscu zamieszkania pracownika w godz. od 10.00-19.00.

Urlop macierzyński
Kobietom w ciąży przysługuje prawo do 5 miesięcznego urlopu macierzyńskiego, 2 miesiące przed porodem i 3 miesiące po porodzie. W przypadku adopcji dziecka do 6 roku życia jednemu z rodziców przysługuje 3 miesięczny urlop (w tym czasie otrzymują 80% wynagrodzenia). Jeżeli dziecko jest chore przysługuje urlop na czas choroby dziecka, jednak choroba dziecka musi być udokumentowana.

Nostryfikacja dyplomów


Na włoskich władzach spoczywa obowiązek uznania uzyskanego dyplomu w Polsce, stwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko w przypadku zawodów regulowanych tj. lekarz, pielęgniarka czy architekt, dyplom uznawany jest automatycznie. Raczej indywidualnie rozpatrywane są wnioski nauczycieli, prawników czy inżynierów. Decyzja odnośnie uznania, w zakresie zawodów nieregulowanych, zależy od pracodawcy.

Aby uzyskać nostryfikację dyplomu należy zgłosić się do:


CIMEA
Viale XXI Aprile 36
00-162 Roma
Italia
tel. +39/0686321281
fax. +39/0686322845
www.cimea.it

Kilka cennych wskazówek dotyczących sporządzania CV i listu motywującego.


Curriculum Vitae jest formą życiorysu zawodowego , sporządzonego według określonych zasad. Pisząc swoje CV należy dostosować go do wymagań przyszłego pracodawcy. Ubiegając się o pracę we Włoszech, pracodawcy w szczególny sposób docenią CV sporządzone przez obcokrajowca w języku włoskim.

Curriculum Vitae:
-powinno zająć maksymalnie 2 strony A4;
-w CV raczej pomija się hobby;
-powinno być napisane językiem formalnym;
-informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe;
-należy zachować wyraźny podział tematyczny;
-należy umieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

List motywacyjny to dokument równie ważny jak Curriculum Vitae, nie można bagatelizować jego kwestii, ponieważ w dużej mierze od niego zależy sukces starań o pracę

List motywacyjny:
-powinno się zastosować formalny styl i język,
-informacje zawarte w CV nie powinny być tutaj ponownie wpisywane;
-jeżeli odpowiada się na ogłoszenie, należy odwołać się do wymagań w nim zawartych;
-powinien zawierać prośbę o spotkanie kwalifikacyjne - interview;
-kopię dyplomów i referencji nie należy dołączać do dokumentów aplikacyjnych, lepiej przynieść je na rozmowę kwalifikacyjną.

Ważne!!! Ubiegając się o pracę we Włoszech należy mieć na uwadze, że proces rekrutacji trwa nawet do 3 miesięcy.


UWAGA! Proszę pamiętać, że ten artykuł nie jest poradą prawną. Został on napisany w celach wyłącznie informacyjnych.