Linki

 • Watykan
  Watykan
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki

Oświata i nauka

Żłobek

Żłobek jest przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Żłobek trwa 3 lata i jest zarządzany przez gminę lub osoby prywatne. Chcąc zapisać dziecko do żłobka, należy przedstawić prośbę o przyjęcie, w odpowiednim czasie, w siedzibie wyznaczonej przez administrację gminy. W podaniu można poprosić o przyjęcie do jednego lub więcej żłobków: od najbardziej preferowanego, zależnie od dzielnicy zamieszkania lub miejsca pracy. Przedstawionym prośbom przyznana zostaje punktacja, biorąc pod uwagę sytuację pracowniczą rodziców, obecność innych dzieci na ich utrzymaniu, ewentualne inne problemy o charakterze społecznym lub zdrowotnym. Po czym zostaje ogłaszana lista przyjętych dzieci. Dodatkowe Informacje można uzyskać w każdy Urzędzie gminy.

Opłata za żłobek gminny jest różna w zależności od kategorii i poziomu dochodu. Koszty żłobków prywatnych są ustalane samodzielnie przez każdą strukturę.

Przedszkole

Do przedszkola zapisywane są dzieci, które ukończyły 3 lata do 30 kwietnia roku zapisu szkolnego.

Trwa 3 lata i jest zarządzane przez państwo, gminy lub osoby prywatne.

Zapisu do przedszkola gminnego dokonuje się w dyrekcji dydaktycznej szkoły podstawowej kompetentnej na terytorium lub przy Gminie stałego miejsca zamieszkania, w innych przypadkach w sekretariacie danej szkoły.

Opłata jest zróżnicowana w zależności od kategorii i poziomu dochodu. Przedszkola prywatne same ustalają opłaty za usługi.

Szkoła podstawowa

Do 1°klasy zapisy są obowiązkowe w wieku 6 lat, nie obowiązkowe w wieku 5 i pół roku.

Uwaga: dyrektywa, która dotyczy zapisów dobrowolnych do szkoły podstawowej od 5 i pół lat, może ulec zmianom w przyszłości. W celu uzyskania bieżących informacji należy udać się do wybranej przez siebie szkoły. Szkoła podstawowa trwa 5 lat.

Gimnazjum

Jest to pewien etap formacji następujący po szkole podstawowej, trwa 3 lata i w celu uzyskania więcej informacji należy zgłosić się do dyrekcji dydaktycznej szkoły podstawowej kompetentnej na terytorium lub przy Gminie stałego miejsca zamieszkania.

Liceum

Możemy wyróżnić kilka rodzajów liceów we Włoszech: artystyczne, klasyczne, nauki przyrodnicze, lingwistyczne, muzyczne, nauk ścisłych, technologiczne. Program licealny jest podzielony na dwa okresy dwuletnie, plus piaty rok na którym pogłębia się dyscypliny i przedmioty przygotowujące na studia wyższe. Liceum trwa 5 lat.

Uniwersytet

System kształcenia uniwersyteckiego ma dwa poziomy dla każdego działu:

-poziom pierwszy trwa trzy lata (dyplom ukończenia szkoły wyższej);

-poziom drugi trwa 2 lata (specjalizacja)

Na uniwersytet mogą się zapisać wszyscy ci, którzy posiadają dyplom egzaminu dojrzałości.

Wstęp na uczelnie włoskie ma prawo:

 • obywatel przynależący do krajów UE, gdziekolwiek zamieszkujący lub obywatel spoza UE zamieszkujący we Włoszech;
 • obcokrajowcy obecni we Włoszech posiadający ważne pozwolenie na pobyt;
 • obcokrajowcy zamieszkujący na stałe zagranicą z wizą na studia;

Podanie o przyjęcie na uniwersytet należy złożyć bezpośrednio w okienku Sekretariatu dla Studentów z tytułem zagranicznym w terminie zgodnym z tym, który jest przewidziany dla studentów włoskich (zazwyczaj pomiędzy lipcem a wrześniem).

Koszt kształcenia uniwersyteckiego zależy od wybranej uczelni i kierunku, w każdym razie może być dość wysoki.

Studenci obcokrajowcy mogą otrzymać stypendia naukowe, pożyczki honorowe i zakwaterowanie. Regiony, mogą też przyznać bezpłatny wstęp na uniwersytet studentom obcokrajowcom znajdującym się w warunkach szczególnych trudności ekonomicznych, stosownie udokumentowanych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na uczelni, gdzie zamierza się podjąć naukę.