Linki

 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Watykan
  Watykan

Mieszkanie - wynajem

Co należy zrobić, żeby wynająć mieszkanie?

Należy podpisać umowę na najem mieszkania (kontrakt). Zawierając taką umowę wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie w dobrym stanie technicznym, na czas określony, Lu nieokreślony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, najczęściej płacony co miesiąc. Każdego roku w oparciu o spis ISTAT czynsz ulega podwyżce odpowiadającej 75% tej skali (są to niewielki sumy, od 1000 € niecałe 20 €).

Co to jest depozyt poręczający?

To suma pieniędzy przekazana właścicielowi mieszkania jako gwarancja na wypadek zaistniałych zniszczeń. Suma ta nie może przekraczać wartości 3 miesięcznego czynszu. Jeśli mieszkanie nie uległo zniszczeniu, depozyt oddawany jest w całości na koniec kontraktu.

Jaka formę powinien mieć kontrakt?

Według prawa kontrakty najmu są umowami pisemnymi. Umowa kontraktu obejmuje:

 • ile miesięcznie najemca musi zapłacić czynszu wynajmującemu;
 • jaki jest czas trwania najmu;
 • którego dnia miesiąca czynsz ma być uiszczony, gdzie i w jaki sposób.

Można wyróżnić dwa rodzaje kontraktów przewidzianych przez prawo 431/98:

 • kontrakt wolny, który opiera się na rynku wynajmów mieszkań na zasadzie zapotrzebowania i ofert mieszkaniowych. Jego okres trwania wynosi 4 lata, odnawiany mechanicznie na tych samych zasadach na następne 4 lata, jeśli nie było wypowiedzenia 6 miesięcy przed końcem upływu 4 lat, z ważnych osobistych lub rodzinnych powodów lub z konieczności przeprowadzenia remontu.
 • kontrakt za porozumieniem, ma to określenie, jako umowa między związkami zawodowymi właścicieli mieszkań i lokatorów z udziałem urzędu gminy. Jego okres trwa 3 lata plus 2. Wybierając ten rodzaj kontraktu, wynajmujący jak i najmujący są uprawnieni do odpisu kosztów przy deklaracji podatkowej, 30% zniżki przy rejestrowaniu i zniesienie opłaty za nieruchomości (ICI).

Czy rejestracja kontraktu jest obowiązkowa?

Tak, wg prawa właściciel lokalu jest zobowiązany do rejestracji kontraktu w biurze rejestru w ciągu 20 dni od jego podpisania. Opłata za rejestr wynosi 2% rocznie od sumy czynszu. Jest dzielona równomiernie pomiędzy właścicielem i lokatorem. Każdego roku rejestracja musi być ponowiona. W przypadku kontraktów wieloletnich możliwe jest opłacenie podatku jednorazowo za wszystkie lata trwania kontraktu, otrzymując obniżkę kosztów rejestracji.

Oprócz tego rejestrując kontrakt można brać udział w ogłoszeniach gminy, do otrzymania dodatku finansowego do opłat czynszu przeznaczonych dla osób o małym dochodzie.

Jeśli kontrakt o mieszkanie nie zostanie zarejestrowany, nie posiada mocy prawnej do okazywania go przy odnawianiu pozwolenia na pobyt.

Uwaga! Proszę pamiętać, że ten artykuł nie jest poradą prawną i został on napisany w celach wyłącznie informacyjnych.