Linki

Metro

W Rzymie funkcjonują 2 linie metra podziemnego A i B, 3 linie metra naziemnego tzw. trenini, a także pociągi osobowe, które zatrzymują się na różnych rzymskich stacjach (w obrębie miasta traktowane są jako linie metra naziemnego).

Linia A – pomarańczowa i  linia B – niebieska, oznaczone są czerwoną tablicą za białą literą M, zbiegają się na Stacji Termini, gdzie łączą się z całą siecią transportu kołowo-szynowego. Metro kursuje każdego dnia co 3-4 minuty w godzinach od 5:30 23:30 ( 0:30 w soboty). Z powodu przeprowadzanych prac remontowych od godz. 21:00 do 23:30 ( w soboty do 0:30) miejsce metra A zastąpiły autobusy MA1 i MA2.

MA1- Battistini - Arco di Travertino

MA2- Washington (Flaminio) – Anagnina

Linie naziemne łączą centrum z obszarami podmiejskimi:

  • linia Ostience - Ostia dojazd do nadmorskiej dzielnicy Rzymu Ostia.
  • linia Piazzale Flaminio – Prima Porta dojazd do Parioli, Flaminio Saxa Rubra
  • linia Roma Lazio – Pantano dojazd do Centocelle, Casilino, Tore Gaia, Tor Bella Monaca, Borghesiana.