Linki

 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Navona
  Plac Navona

INPS i INAIL

Emerytura

Prawo do emerytury mają wszyscy pracownicy wykonujący pracę najemną, bez względu na płeć i narodowość. Pracodawcy zobowiązani są do wpłacania składki ubezpieczeniowej do INPS-u dl pracowników.

Prawo do emerytury nabywa się ze względu na wiek, dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat i 20 lat składek ubezpieczeniowych.

W systemie ubezpieczeń społecznych emeryturę ze względu na wiek aktualnie osiągnąć można zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn w wieku 57 lat, 5 lat składek efektywnych, przy założeniu że kwota emerytury nie jest niższa od zasiłku socjalnego podwyższonego o 20%. W tym przypadku nie jest brana pod uwagę osoba w wieku mniej niż 65 lat.

Emeryturę po wysłudze lat można otrzymać przed ukończeniem wieku emerytalnego. Warunkiem jest 35 lat składek ubezpieczeniowych i wiek 57 lat. Przy nieskończonych 57 latach można uzyskać emeryturę , jeśli składki były opłacane przez 38 lat.

Suma emerytury jest współzależna od dwóch czynników: naliczenia od średniej z ostatnich tygodni wynagrodzenia poprzedzające przejście na emeryturę i opłacanych składek ubezpieczeniowych.

W systemie kontrybucyjnym wysokość emerytury jest zależna od wniesionych składek ubezpieczeniowych, powtórnie przeliczonych. Zestawienie indywidualne wpłaconych składek jest pomnożone przez współczynnik transformacji względem wieku osoby ubezpieczonej do daty poprzedzającej przejście na emeryturę.

O wcześniejszą emeryturę można starać się w przypadku kiedy stosunek o pracę kończy się ze względu na stan zdrowia pracownika. W tym przypadku można poprosić o rentę i zasiłek inwalidzki (assegno di invalidità).

Uwaga! wcześniejsza emerytura może być przyznana tylko posiadaczom karty pobytu.

Emerytura wypłacana przez INPS składa się z emerytury podstawowej, dodatku rodzinnego i trzynastki.

Emerytury przyznawane przez inne instytucje niż INPS składają się z emerytury podstawowej, dodatku integracyjnego, dodatkowej kwoty za współmałżonka, dzieci, rodziców na utrzymaniu i trzynastki.

Emerytura z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest pracownikom najemnym i niezależnym dotkniętym niewydolnością fizyczną lub mentalną, którzy mają uznaną wysługę lat ubezpieczenia równą 5 lat, z czego co najmniej 3 lata wpłacone w 5 latach przed złożeniem podania o emeryturę ze względu na niezdolność do pracy. Niezdolność fizyczna lub mentalna, powodująca całkowitą i trwałą niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy, musi być potwierdzona przez lekarzy z Państwowego Zakładu Ubezpieczenia Społecznego (INPS).

Uwaga!: aby otrzymać emeryturę z tytułu niezdolności do pracy należy posiadać kartę pobytu.

Zwykły zasiłek inwalidzki przyznawany jest pracownikom najemnym i niezależnym, dotkniętym niezdolnością fizyczną lub mentalną, którym musi być uznany okres ubezpieczenia równy 5 lat, z czego najmniej 3 lata opłacone w 5 lat wcześniej przed podaniem o zasiłek inwalidzki. Niezdolność fizyczna lub mentalna musi być uznana przez komisję lekarską z INPS i musi powodować trwałą redukcję poniżej jednej trzeciej zdolności zarobkowej. Zasiłek zwykły inwalidzki może być przyznany nawet przy kontynuacji działalności zarobkowej.

Uwaga!: w celu uzyskania zwykłego zasiłku inwalidzkiego należy posiadać kartę pobytu.

Aby otrzymać uznanie inwalidztwa należy złożyć prośbę do ASL-u w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli stan zdrowia lub niepełnosprawność, które doprowadziły do inwalidztwa pogarsza się, można przedstawić ponownie prośbę do ASL-u o uznanie nowej sytuacji.

Uwaga!: stan inwalidztwa jest przyznawany tylko posiadaczom karty pobytu.

Na podstawie uznanego stopnia inwalidztwa można ubiegać się o różne przywileje tj.:

 • miesięczny zasiłek pomocniczy (przyznawany z INPS);
 • zwolnienia od opłat za świadczenia lekarskie (przyznaje ASL);
 • zniżki na transport komunikacji publicznej (należy zwrócić się do zakładu transportu miejskiego);
 • znak rozpoznawczy dający prawo do zaparkowania samochodu w specjalnie wyznaczonych miejscach (zwrócić się do biura dla niepełnosprawnych w przynależnym rejonie);
 • protez i pomocy (należy zwrócić się do ASL).