Linki

 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi

INPS i INAIL

Drugim rodzajem jest:

 • zasiłek socjalny;
 • dodatek rodzinny;
 • inwalidztwo cywilne.

INPS zapewnia również świadczenia dodatkowe (bezrobotne, chorobowe, macierzyńskie, dodatek do pensji, okres przejściowy, odprawa na zakończenie stosunku pracy), zapewnia wizyty lekarskie w celu przyznania inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

INPS zajmuje się świadczeniami ubezpieczeniowymi poprzez pobieranie składek ubezpieczeniowych. Sposób ich naliczania zależny jest od rodzaju wykonywanej pracy, samodzielnej lub zależnej.

Do Krajowego Zakładu Opieki Społecznej należy wpłacać składki z tytułu świadczenia ubezpieczeniowego, natomiast składki płacone do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy służą do uzyskania ubezpieczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Istnieją również inne instytucje i fundusze do zabezpieczenia specjalnej kategorii pracowników (np. Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla Pracowników Administracji Publicznej-INPDAP).

BEZROBOCIE

INPS wypłaca także zasiłki dla pracowników bezrobotnych, w przypadku zwolnienia jak również wymówienia pod warunkiem, że były opłacane składki ubezpieczeniowe co najmniej dwa lata, z tego co najmniej rok wcześniej przed zwolnieniem z pracy.

Prośbę należy złożyć w okresie do 68 dni od zakończenia stosunku pracy i zasiłek jest wypłacany przez okres równy 180 dni.

Integracyjna kasa zarobków przy INPS zajmuje się należnościami przysługującymi pracownikowi w przypadku:

 • zawieszenia w pracy;
 • restrukturyzacji lub przeobrażenia przedsiębiorstwa;
 • kryzysowej sytuacji w sektorze, w takim przypadku należność nie może być wypłacana przez okres dłuższy niż dwa lata.

INNE FORMY ŚWIADCZEŃ: ZASIŁKI

Zasiłek rodzinny jest zasiłkiem pieniężnym, ustanowionym w celu udzielenia pomocy pracownikowi lub emerytowi w pokryciu wydatków związanych z obowiązkiem utrzymania rodziny. Zasiłek różni się w zależności od liczby członków i jej dochodów.

Ma prawo do zasiłku rodzinnego tylko ta osoba, która utrzymuje rodzinę. Wypłatę zasiłku dokonuje INPS.

Zasiłek socjalny jest to suma pieniędzy przyznawana obywatelom spełniającym następujące wymagania:

 • wiek powyżej 65 lat;
 • nie posiadających dochodów w odniesieniu do ostatniego roku lub posiadających dochody niższy od minimalnego ustalonego przez prawo;
 • w odniesieniu do cudzoziemców, karta na pobyt lub azyl polityczny;
 • zameldowanie we Włoszech.