Linki

 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Navona
  Plac Navona

INPS i INAIL

Każdemu obywatelowi, także cudzoziemcowi pracującemu we Włoszech są gwarantowane odpowiednie środki do życia w przypadku choroby, wypadku, inwalidztwa, starości lub bezrobocia. Instytucje do tego upoważnione to: Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INPS) i Państwowy Zakład Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL). Instytucje te zajmują się świadczeniami tj.: emerytury, należności i dodatki pieniężne w przypadku chorób lub wypadku, zakończenia pracy ze względu na osiągnięty wiek i inwalidztwa. Świadczenia opieki społecznej przysługują także członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego pracownika. Obcokrajowcy mają prawo do korzystania z usług opieki społecznej w wyniku choroby lub ulegnięciu wypadkowi w miejscu pracy.

INPS stwierdza i ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego prawie wszystkich pracujących, zatrudnionych w sektorze prywatnym, większość prowadzących działalność gospodarczą jak również pracujących na zamówienie i niektórych z sektora publicznego. Głównym zadaniem jest ustalenie uprawnień do świadczeń i zasady ich wypłacania, rozróżniamy dwa rodzaje, z tytułu ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej.

Pierwszy rodzaj dotyczy:

 • emerytury ze względu na wiek;
 • emerytury ze względu na wysługę lat;
 • renta;
 • zasiłek inwalidzki;
 • emerytura wg unijnych koordynacji systemów zabezpieczenia emerytalnego dla osób pracujących również za granicą.