Linki

Od zjednoczenia do współczesności

Rzym osłabiony gospodarczo od 1870 r. aż do I wojny światowej borykał się z licznymi trudnościami, mimo korzystnych praw wydanych przez rząd Giolittiego. Reżim faszystowski, który zapanował kilka lat po „marszu na Rzym” (1922 r.) głosił powrót retoryki Wiecznego Miasta i pojednanie z Kościołem – Traktaty Laterańskie (1929 r.) zakończyły spory między państwem a Stolicą Apostolską.

Rząd faszystowski opuścił miasto zaraz po ogłoszeniu zawieszenia broni (8 września 1943 r.). Rzym „miasto otwarte”, a jednocześnie okupowane przez Niemców, było areną intensywnych działań ruchu oporu i stanowiło jeden z dwóch głównych ośrodków Komitetu Wyzwolenia Narodowego - aż do wyzwolenia przez wojska alianckie 4 kwietnia 1944r.    

Podpisanie Traktatu Rzymskiego (1957 r.), Lata Jubileuszowe (1950 i 1975 r.), igrzyska olimpijskie (1960 r.) oraz Sobór Watykański II (1962-1965 r.) wysunęły Rzym na czoło wydarzeń międzynarodowych. Miasto w którym dominuje sektor usług, padło ofiarą własnego dynamicznego rozwoju; rezultatem są braki w infrastrukturze oraz urbanistyczny chaos, któremu nie potrafią zaradzić władze mimo wysiłków ponawianych od 1975 r.

Zobacz także:                        
Epoka Królów
Republika
Podbój świata
Lata świetności
Czas komuny

Renesans

Od niepodległości do zjednoczenia Włoch