Linki

 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Watykan
  Watykan
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti

Polskie Instytucje w Rzymie

Pontificio Istituto Ecclesiastico Polacco

Via Pietro Cavallini 38,

00-193 Roma

Italy

Tel: 0039 06 362.17.725 (centrala)

Tel: 0039 06 362 17 221 (sekretariat Rektora)

Fax: 0039 06 320 81 47

Papieski Instytut Polski jest domem formacyjnym, w którym zamieszkują księża studenci, którzy zostali skierowani przez własnych biskupów lub kompetentnych przełożonych zakonnych do Rzymu na studia kościelne. Za datę powstania Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie uznaje się 19 marca 1910 roku kiedy to Kongregacja Konsystorialna wydała dekret Religioso Polonae gentis powołujący do życia tę polską placówkę kościelną. Powstała ona dzięki wspaniałej wizji i staraniom świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, który 13 maja 1909 roku uzyskał od Papieża Piusa X pisemną aprobatę i błogosławieństwo. Mieści się w domu przy via Pietro Cavallini, 38 w dzielnicy zwanej Prati.

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie

Piazza B. Cairoli 117,

00186 Roma

Italy

tel./fax: 39 06 6880 3750

Papieski Instytut Studiów Kościelnych jest polskim ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym, zwłaszcza w zakresie dokumentacji archiwalnej Stolicy Apostolskiej, dotyczącej dziejów Kościoła i spraw polskich. Powstał z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz księży jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Założycielem i pierwszym kierownikiem Instytutu był ks. Eugeniusz Reczek SI (1916-1971). Erygowany 8 września 1958 roku, zatwierdzony jako papieski 17 grudnia 1970; od 1974 przy Piazza B. Cairoli, 117.

Celem ośrodka są poszukiwania, rejestracja, gromadzenie w formie reprodukcji i udostępnianie materiałów dotyczących historii Kościoła w Polsce w jego historycznym zasięgu, a przechowywanych w zbiorach Stolicy Apostolskiej i innych zbiorach kościelnych, państwowych i prywatnych, zwłaszcza na terenie Włoch. Od początku gromadzone są też spuścizny po instytucjach i wydawnictwach polonijnych i polsko-włoskich, kolekcje oraz spuścizny osób prywatnych.

Pontificio Collegio Polacco

Piazza Remuria, 2A

00153 ROMA

Italia

Tel: 0039/ 06 57086100

Fax:0039/06 5744967

Kolegium historycznie sięga korzeniami pierwszego Kolegium utworzonego prze św. Filipa Nereusza 1 września 1582 r. Po kilku latach jednak instytucja ta przestała istnieć, dopiero w wieku XIX udało się Księżom Zmartwychwstańcom i innym polskim patriotom zgromadzić środki na ponowne utworzenie Kolegium przeznaczone dla ich rodaków pragnaacych przyjać święcenia kapłańskie. Dzięki temu Ojciec Święty Pius IX erygował 9 marca 1866 r. Papieskie Kolegium Polskie, istniejące do dziś. Kolegium zostało utworzone dla formacji kandydatów do kapłaństwa, ale przez cały czas działalności gościło także kapłanów, którzy studiowali w różnych rzymskich uczelniach kościelnych. Kolegium przyjmuje do grona swych studentów księży polskich, którzy po ukończeniu studiów seminaryjnych są wysyłani przez swoich biskupów do Rzymu w celu uzyskania w uczelniach kościelnych specjalizacji pogłębiajacej ich formację intelektualną, duchową i duszpasterską.