Linki

 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Watykan
  Watykan
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Bank

Przydatne usługi bankowe:

 • książeczka oszczędnościowa (il libretto di risparmio);
 • konto z załącznikami (książeczka oszczędnościowa, karta bankomat, karta kredytowa);
 • pożyczka na wykupienie mieszkania (zobacz zakup mieszkania);

Do czego służy książeczka oszczędnościowa?

Książeczka oszczędnościowa jest prostym sposobem oszczędzania o niskim koszcie utrzymania dla osób, które nie przeprowadzają dużych operacji pieniężnych. Może być imienna (dla osoby fizycznej lub prawnej) lub wystawiona na "okaziciela" (kto przedstawi książeczkę ma prawo wpłacić lub podjąć pieniądze). Procenty od kapitału, naliczane są raz w roku.

Jak założyć książeczkę oszczędnościową?

Należy wybrać bank w którym chce się założyć książeczkę oszczędnościowa i przygotować następujące dokumenty:

 • kod fiskalny;
 • pozwolenie na pobyt;

Niektóre banki mogą prosić o dodatkowe dokumenty tj.:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu;
 • zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania;

Do czego służy bieżące konto bankowe, rachunek bieżący?

Konto bankowe, służy do depozytowania pieniędzy z interesami uzgodnionymi z bankiem. Do wypłaty pieniędzy z własnego konta można używać blankietu bankowego, czeku lub bankomatu. Czeki bankowe własne i otrzymane mogą być przelane przez bank w którym posiada się konto. Niektóre banki pobierają opłaty za wydanie książeczki czekowej.

W jaki sposób można otworzyć rachunek bieżący?

Obcokrajowcy na stałe mieszkający we Włoszech mogą otworzyć bieżące konto bankowe, za okazaniem następujących dokumentów:

 • kod fiskalny;
 • pozwolenie na pobyt;

Niektóre banki mogą żądać dodatkowych dokumentów tj.:

 • zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (wg prawa nie jest już obowiązkowe);
 • gwarancja ze strony innego klienta emigranta lub klienta włoskiego znanego bankowi;
 • deklaracja o dochodach;
 • początkowa wpłata;
 • w niektórych przypadkach, bank prosi pracodawcę o potwierdzenie, iż przyszły klient jest pracownikiem lub współpracownikiem;

Co to jest bankomat?

Karta Bankomat: karta magnetyczna, którą można dostać w banku, gdzie ma się rachunek bieżący. Bankomat jest państwową kartą kredytową i może być używana we wszystkich automatycznych dystrybutorach w kraju Bankomat (również w niektórych dystrybutorach zagranicznych). Wiele domów towarowych i sklepów akceptuje karty da zapłacenia zakupów.

Co to jest karta kredytowa?

Karty kredytowe wystawiane są przez banki, gdzie posiada się konto. W porównaniu z kartą Bankomat są większe możliwości użytkowania, również za granicą. Można nią płacić w Internecie, akceptowane w wielu sklepach, hotelach, restauracjach, stacjach benzynowych, na poczcie, itp. Niektóre banki, przy jej wydawaniu proszą o dodatkowe gwarancje, na przykład: wysługa lat pracy i automatyczną wpłatę wynagrodzenia na konto bieżące lub jakiekolwiek wpłaty pieniężne (np. wpłata emerytury).

Czym jest przelew?

Jest systemem przelewów pieniędzy z własnego konta bankowego na Inne konto bankowe i może być użyte przy opłatach. Koszty transakcji różnią się w zależności od banku.

Jak wysłać pieniądze do Polski?

Pieniądze można wysłać z własnego konta na inne konto w Polsce. Koszt tego typu usługi różni się w zależności od banku, jak również różna jest stała opłata od której niektóre banki dołączają procentowy dodatek, proporcjonalny do wysyłanej sumy (od 0,5 do 2%).

Bank żąda następujące dokumenty przy wysyłce pieniędzy za granicę:

 • kod fiskalny;
 • pozwolenie na pobyt;

Uwaga! Proszę pamiętać, że ten artykuł nie jest poradą prawną i został on napisany w celach wyłącznie informacyjnych.